Lion's Legal

O Lion's Legal

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Lion's Legal has created 14 blog entries.

Wirtualne biuro i obowiązek rejestracji wirtualnego biura:

Wirtualne biuro i obowiązek rejestracji wirtualnego biura: Dotychczas prowadzenie tzn. “wirtualnego biura” nie wymagało spełnienia większych formalności. Zmieniło się to 31 października 2021 wraz z aktualizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “ustawą AML”. Przepisy te nałożyły obowiązek rejestracji wirtualnego biura poprzez uzyskanie wpisu do "rejestru działalności na rzecz spółek

By |2022-04-25T08:26:36+00:006 kwietnia, 2022|0 komentarzy

Kantor kryptowalut – obowiązek rejestracji

Kantor kryptowalut, obowiązek rejestracji: W telegraficznym skrócie... Zaczniemy od bardzo krótkiego podsumowania, przeznaczonego dla osób “zabieganych”, prowadzących kantor kryptowalut. Podsumowanie przeznaczone jest dla tych, którzy nie mają czasu zapoznać się z szerszą treścią, bądź tymi, którzy chcą skorzystać jedynie z szybkiego przypomnienia... Obowiązki giełd i kantorów kryptowalutowych: Od dnia 31 października 2021 roku

By |2022-04-06T11:46:02+00:0023 marca, 2022|0 komentarzy

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje wypłatę świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy wskutek pandemii odnotowali spadek obrotów. Taki rodzaj wsparcia finansowego to tak zwane świadczenie postojowe, które będzie przysługiwało przedsiębiorcom. Ale czy wszystkim? Czy w

By |2020-12-29T15:38:07+00:0017 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Restrukturyzacja czy upadłość?

Przeżywamy aktualnie trudny czas. Wielu przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Wokół ich myśli krąży pytanie: restrukturyzacja czy upadłość? Póki nie dojdzie do tego drugiego - można jeszcze próbować ratować firmę poprzez restrukturyzację. Gdy jednak przedsiębiorca znalazł się w momencie, w którym nie jest w stanie dalej regulować swoich zobowiązań i całkowicie zaprzestaje ich

By |2023-08-01T19:00:06+00:007 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Tarcza Antykryzysowa. Wsparcie dla firmy i pracowników (COVID-19)

Przestój i obniżanie wymiaru czasu pracy Ustawa daje możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia w/s ogłaszania przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż o 0,5 etatu. Porozumienie takie zawiera pracodawca z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielem wybranym przez pracowników. W porozumieniu określić trzeba:

By |2020-12-02T10:58:18+00:005 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Upadłość konsumencka – teraz czy po zmianie prawa?

Poniższy tekst został przygotowany w odpowiedzi na Państwa liczne zapytania o skutki ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, czyli tzw. upadłości konsumenckiej. Ponieważ do zmiany przepisów prawnych w tej kwestii pozostało już tylko 18 dni, zamieszczamy poniżej krótkie podsumowanie tematu. Zanim rozważymy skutki, jakie niesie za sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej, przypomnijmy czym ona w myśl

By |2023-08-01T18:59:53+00:0012 marca, 2020|0 komentarzy

Wspólnota mieszkaniowa w świetle obowiązującego prawa

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa w świetle prawa? Wspólnota Mieszkaniowa (WM) to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W jej skład wchodzą wyodrębnione lokale w obrębie jednego lub kilku sąsiednich budynków. WM powstaje z mocy prawa, tak więc jej rejestracja nie jest wymagana. Zgodnie z obowiązującym prawem WM jest przykładem tzw. ułomnej osoby prawnej. Oznacza to, że

By |2020-12-02T03:29:54+00:002 grudnia, 2019|0 komentarzy

Organizacja sesji zdjęciowej i przygotowanie umów

Sesja zdjęciowa - ot taka wydawałoby się (przynajmniej niektórym) prosta sprawa. Znajdujemy ludzi, umawiamy się, robimy co jest do zrobienia i cieszymy się z efektów. Otóż nie do końca! Swego czasu przyszło mi do zorganizowania sesji zdjęciowej dla produktów posiadanej przeze mnie marki odzieżowej. Były to początki działalności i nigdy wcześniej się tym nie zajmowałem.

By |2020-12-02T03:18:46+00:0027 lipca, 2019|0 komentarzy

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP) – metoda zapobiegania przestępstwom, czy też próba przetrzymywania środków?

Większość osób, których ta kwestia może dotyczyć, zapewne zetknęło się już z informacją o wprowadzeniu tzw. split payment (MPP). Póki co, jest ona wdrażana w testowej formie, a niektórych zaczynają już dosięgać jej skutki. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia pokrótce, czym jest split payment, czyli Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP). Co to jest MPP (split payment)? Ujmując

By |2020-12-02T03:12:14+00:0010 czerwca, 2019|0 komentarzy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przesłanki, opłaty i wskazówki

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 1 stycznia 2019 roku z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W następstwie wprowadzenia tego rozwiązania 1 stycznia bieżącego roku użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele

By |2020-12-01T16:49:35+00:0028 maja, 2019|0 komentarzy

Tytuł

Przejdź do góry