Wspólnota mieszkaniowa w świetle obowiązującego prawa

Czym jest Wspólnota Mieszkaniowa w świetle prawa? Wspólnota Mieszkaniowa (WM) to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W jej skład wchodzą wyodrębnione lokale w obrębie jednego lub kilku sąsiednich budynków. WM powstaje z mocy prawa, tak więc jej rejestracja nie jest wymagana. Zgodnie z obowiązującym prawem WM jest przykładem tzw. ułomnej osoby prawnej. Oznacza to, że