FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

FAQ2020-12-02T07:06:12+00:00
Co oznacza działanie w formie abonamentowej?2020-11-30T01:23:50+00:00

W przypadku większości podmiotów świadczących usługi prawne, są one świadczone w odpowiedzi na poszczególny problem i każde działanie jest poniekąd osobną usługą. W przypadku współpracy z Lion’s Legal, klient wybiera odpowiedni pakiet, decydując się tym samym na odpowiadającą mu ilość godzin konsultacji prawnych. Po wybraniu odpowiedniego pakietu, w każdym miesiącu trwania umowy Klientowi przysługuje wybrana ilość godzin konsultacji do rozdysponowania w wybranej przez niego formie.

Czy godziny z pakietów można wykorzystać w innych miesiącach?2020-11-30T01:23:01+00:00

Co do zasady nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. Świadczone Państwu konsultacje zapewniamy w tak korzystnych cenach, dzięki długotrwałej współpracy i równomiernemu rozkładowi pracy naszych prawników w kolejnych miesiącach. Jesteśmy jednak w tym względzie elastyczni i jeżeli tylko obłożenie pracy prawników na to pozwoli – jest możliwość skorzystania z niewykorzystanych godzin konsultacji z poprzednich miesięcy. Po prostu pierwszeństwo w tym względzie będą miały osoby, korzystające z godzin przypadających na dany okres.

Jakie usługi są płatne dodatkowo?2020-11-30T01:19:51+00:00

W ramach pakietu uwzględnione są wszystkie usługi, które wykonywane są zdalnie i nie wymagają ponoszenia dodatkowych opłat dla osób trzecich / instytucji / podwykonawców.

Jesteśmy elastyczni i możliwe jest np. spotkanie się z prawnikiem czy jego osobiste stawiennictwo w ustalonej firmie lub instytucji. To wymaga, jednak ustaleń indywidualnych i rozliczone będzie albo dodatkową płatnością, albo poprzez wykorzystanie wcześniej podanej przez prawnika ilości godzin z wykupionego pakietu.

Dodatkowo płatne mogą być również sprawy, np. związane z udzieleniem pełnomocnictwa dla danego prawnika/adwokata czy też reprezentacją sądową. Wysokość tych opłat ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem konieczności stopnia zaangażowania adwokata w daną sprawę oraz czasu dojazdu do miejsc, w których konieczne będzie jego stawiennictwo.

Czy świadczycie regularne usługi prawne, jak inne kancelarie (usługa jednorazowa)?2020-11-30T01:18:10+00:00

Jesteśmy w stanie świadczyć takie działania i w takich przypadkach nasi prawnicy mogą zająć się poszczególną sprawą. Są to jednak działania wykonywane na indywidualne zapytania klientów, ponieważ naszym normalnym działaniem jest świadczenie usług abonamentowych.

Jakie rodzaje usług świadczy Lion’s Legal?2020-11-30T01:17:30+00:00

W odróżnieniu od kancelarii adwokackich, z założenia podejmujemy długoterminową współpracę z klientami, służąc im doradczo oraz zapobiegając niechcianym sytuacjom, zamiast minimalizować ich efekty, gdy jest już za późno. Nie zamykamy się jednak na inne sprawy i w razie potrzeby nasi adwokaci są w stanie pomóc również w jednorazowych sprawach. Wymaga to indywidualnego ustalenia.

Czy jesteście w stanie przeprowadzić upadłość konsumencką bądź spółki?2020-11-30T01:16:18+00:00

Tak – jak najbardziej. Zaczynamy od wstępnego ustalenia szczegółów konkretnego przypadku i ustalenia, czy wymagać to będzie specjalistów w zakresach podatkowych, finansowych, itd. Jesteśmy w stanie zaproponować pakiet, którego wielkość pozwoli pracować nad upadłością bądź określić z góry płatność jednorazową według preferencji klienta. Po stronie klienta pozostaje dokonywanie wskazanych przez prawników opłat administracyjno-sądowych, natomiast cała praca specjalistów jest już uwzględniona w pakiecie.

Czy pomagacie również w sprawach karnych?2020-11-30T01:15:00+00:00

Tak – podobnie jak w przypadku innych kwestii wymagających ustaleń indywidualnych, nasi prawnicy po ustaleniu szczegółów sprawy będą w stanie przedstawić klientowi naszą ofertę.

Sprawy karne również mogą być prowadzone dla naszych klientów w ramach posiadanego pakietu. W takiej sytuacji jedyne dodatkowe opłaty pojawią się w przypadku udzielania pełnomocnictwa, reprezentacji sądowych czy ponoszenia opłat sądowych. O wszystkich opłatach prawnik będzie informował klienta jak najwcześniej.

Czy jesteście w stanie pomóc w odzyskaniu należności?2020-11-30T01:12:28+00:00

Mimo, że nie jesteśmy firmą windykacyjną i naszym zadaniem nie jest świadczenie takich działań,  jak najbardziej jesteśmy w stanie pomóc w tego typu kwestiach. Współpracujemy z odpowiednimi instytucjami mogącymi wymagać uregulowania należności na dłużniku. Możemy również zająć się przygotowaniem odpowiednich pism kierowanych do dłużnika bądź przeprowadzeniem postępowania sądowego nakazującego zapłatę oraz współpracą z komornikami. Działania te odbywać się będą według ustaleń indywidualnych.

Tytuł

Przejdź do góry