NASZE SPECJALIZACJE

Lista dziedzin prawa, w których specjalizują się nasi prawnicy

Wiemy, jak zawiłe potrafią być sprawy naszych klientów – jednego dnia potrzebujesz porady w zakresie prawa pracy, aby kolejnego szukasz konsultacji z prawa gospodarczego, a to wszystko nadal w obrębie jednego, tego samego zagadnienia. Wybierając abonament prawny w Lion’s Legal masz gwarancję rozwiązania wszelkich niejasności prawnych, z jakimi przyszło Ci się zmagać.

Nie straszne nam trudne, wieloetapowe sprawy – naszą specjalizacją jest rozwiązywanie nawet najtrudniejszych problemów. Zastanawiasz się, jakie dokładnie dziedziny prawa wchodzą w zakres oferowanych przez nas usług? Poniżej znajdziesz wszelkie potrzebne informacje.

prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Dziedzina prawa zajmująca się regulowaniem stosunków pomiędzy państwem, osobami prawnymi i fizycznymi. Prawo gospodarcze najczęściej jednak dotyczy działalności gospodarczych, jak również samych przedsiębiorców.

prawo cywilne

Prawo cywilne

Z łaciny ius civile, czyli prawo obywatelskie. Reguluje stosunki majątkowe, niektóre stosunki osobiste między podmiotami prawa, obejmuje także m. in. prawo autorskie czy prawo pracy. Prawo cywilne uważane jest za trzon prawa prywatnego.

prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Zaliczane jest do prawa publicznego, reguluje sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Wyróżnia je możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu wykonania w.w. prawa.

prawo pracy

Prawo pracy

Ogół regulacji obejmujących stosunek pracy pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy, regulowane najczęściej przez Kodeks pracy, postanowienia układów zbiorowych pracy czy inne ustawy i akty wykonawcze.

prawo konsumentów

Prawo konsumentów

Zbiór praw, które mają na celu ochronę konsumentów w gospodarce rynkowej, m. in. prawo do rzetelnej informacji, prawo do edukacji konsumenckiej czy prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Przepisy dotyczące postępowania upadłościowego i naprawczego, regulują zasady wspólnego dochodzenia roszczeń od niewypłacalnych dłużników, a także skutki ogłoszenia upadłości.

prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Należy do prawa cywilnego i reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Z reguły prawa te przechodzą na inny podmiot. Przepisy prawa spadkowego mają charakter bezwzględnie obowiązujący.

prawo ubezpieczeniowe

Prawo ubezpieczeniowe

To wielowarstwowa dziedzina prawa, w której skład wchodzą normy z zakresu prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego oraz prawa pracy. Reguluje organizacje i działanie zakładów ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron ubezpieczenia.

prawo karne

Prawo karne

Z łac. Sensu largo – to zespół zakazów i nakazów w zakresie odpowiedzialności karnej wobec obywateli naruszających normy. Dzielimy je na prawo karne materialne, prawo karne procesowe oraz prawo karne wykonawcze.

ZOBACZ NASZE USŁUGI

Pakiety prawne

PYTANIA I ODPOWIEDZI

FAQ