Wirtualne biuro i obowiązek rejestracji wirtualnego biura:

Wirtualne biuro i obowiązek rejestracji wirtualnego biura: Dotychczas prowadzenie tzn. “wirtualnego biura” nie wymagało spełnienia większych formalności. Zmieniło się to 31 października 2021 wraz z aktualizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej “ustawą AML”. Przepisy te nałożyły obowiązek rejestracji wirtualnego biura poprzez uzyskanie wpisu do "rejestru działalności na rzecz spółek