Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2020

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w związku z COVID-19

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje wypłatę świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy wskutek pandemii odnotowali spadek obrotów. Taki rodzaj wsparcia finansowego to tak zwane świadczenie postojowe, które będzie przysługiwało przedsiębiorcom. Ale czy wszystkim? Czy w

By |2020-12-29T15:38:07+00:0017 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Restrukturyzacja czy upadłość?

Przeżywamy aktualnie trudny czas. Wielu przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Wokół ich myśli krąży pytanie: restrukturyzacja czy upadłość? Póki nie dojdzie do tego drugiego - można jeszcze próbować ratować firmę poprzez restrukturyzację. Gdy jednak przedsiębiorca znalazł się w momencie, w którym nie jest w stanie dalej regulować swoich zobowiązań i całkowicie zaprzestaje ich

By |2023-08-01T19:00:06+00:007 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Tarcza Antykryzysowa. Wsparcie dla firmy i pracowników (COVID-19)

Przestój i obniżanie wymiaru czasu pracy Ustawa daje możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia w/s ogłaszania przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż o 0,5 etatu. Porozumienie takie zawiera pracodawca z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielem wybranym przez pracowników. W porozumieniu określić trzeba:

By |2020-12-02T10:58:18+00:005 kwietnia, 2020|0 komentarzy

Tytuł

Przejdź do góry