Nieruchomości to bardzo ważny składnik majątku wielu osób i przedsiębiorstw. Często są one również przedmiotem znacznej ilości zawieranych transakcji, dokonywanych przykładowo w celu zmiany miejsca zamieszkania czy też realizacji bezpiecznej inwestycji, angażującej większe środki pieniężne. Dokonując kupna bądź sprzedaży nieruchomości warto uwzględnić pewne aspekty prawne i faktyczne, które występują przy czynnościach związanych z ich obrotem.

Jak zostać właścicielem lub sprzedawcą nieruchomości?

Na początku warto opisać w jaki sposób możemy stać się właścicielami nieruchomości, bądź też pomniejszyć nasz majątek o taki składnik. Najczęściej następuje to poprzez zawarcie stosownej umowy przez dwie strony, występujące w różnych rolach. W przypadku umowy sprzedaży będą to kupujący i sprzedający, natomiast w przypadku darowizny mamy do czynienia z darczyńcą i obdarowanym. Poza tymi przypadkami, własność nieruchomości można nabyć w drodze dziedziczenia, wówczas to prawo stanowi często większą część majątku spadkowego. Najwięcej kwestii godnych szczególnej uwagi występuje jednak przy zawieraniu umowy sprzedaży, a także dokonywaniu czynności poprzedzających porozumienie stron.

Proces nabycia lub sprzedaży nieruchomości

Podejmując decyzję o kupnie bądź sprzedaży nieruchomości mamy do wyboru dwie drogi. Z jednej strony można samemu zająć się procesem sprzedaży. Można samemu szukać osoby zainteresowanej dokonaniem transakcji, prezentować nieruchomości, a następnie umówić spotkanie w kancelarii notarialnej, aby dopełnić formalności. Drugą drogę stanowi współpraca z biurem nieruchomości. Profesjonalny pośrednik wyszuka dla nas interesujące oferty oraz będzie umawiał nas na spotkania z potencjalnymi kupującymi lub sprzedającymi. Pomaga to zaoszczędzić czas oraz dostarcza dodatkowego wsparcia przy dokonywaniu ważnej i niekiedy skomplikowanej pod względem prawnym czynności, jaką jest sprzedaż bądź kupno nieruchomości. W momencie, gdy decydujemy się skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika, w pewnym momencie współpracy zawierana jest umowa o pośrednictwo. Powinieneś wtedy dokładnie przeanalizować treść poszczególnych postanowień oraz czy jest ona zawierana na wyłączność z danym biurem nieruchomości.

Dla większości nieruchomości prowadzi się księgi wieczyste, które mają na celu opis stanu prawnego danej nieruchomości. Pierwszy dział księgi wieczystej obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością. Drugi to wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, a trzeci między innymi  wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek). Czwarty i ostatni dział przeznaczono na wpisy dotyczące hipotek. Analizując poszczególne działy można upewnić się kto jest właścicielem danej nieruchomości, sprawdzić czy jest ona obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Ważne jest także czy nie ma wpisanej hipoteki, która obciąża nieruchomość w następstwie zawierania umowy kredytu hipotecznego. Wyjaśnienie powyższych kwestii pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa transakcji pod względem prawnym, a także odniesieniu zaplanowanych skutków dokonywanych czynności prawnych.

Finalizowanie transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości

W momencie, gdy znajdziecie już odpowiednią nieruchomość, albo osobę która chce kupić naszą nieruchomość, został ustalony stan prawny i podjęte ustalenia co do ceny sprzedaży, można podjąć kroki zmierzające do finalizacji transakcji. W tym celu należy umówić spotkanie w kancelarii notarialnej, gdzie po dostarczeniu wymaganych dokumentów będzie można podpisać umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego. Notariusz podczas rozmowy wyjaśnia jakie skutki odniosą ustalenia stron. Poinformuje także, jakich czynności należy dopełnić, aby dana osoba stała się nowym właścicielem konkretnej nieruchomości.

Powyższe kwestie dotyczą głównie sfery prawnej odnoszącej się do sprzedaży lub kupna nieruchomości. Istnieje jednak jeszcze wiele spraw nad którymi warto się zastanowić przy dokonywaniu tego typu transakcji. Istotny jest sposób finansowania, czyli czy dokonujemy kupna ze środków własnych, czy przy wsparciu ze strony banku. W momencie wyboru tej drugiej opcji, warto rozważyć różne opcje kredytowe, ewentualnie skorzystać z porady profesjonalnego doradcy finansowego. Niezwykle ważna jest też sama nieruchomość. Czy spełnia ona nasze wymagania jeśli chodzi o lokalizację, metraż czy też standard wykończenia wnętrz? Składają się na to różne czynniki, dlatego warto wziąć pod uwagę różne oferty i przeznaczyć dłuższy czas na ich przeanalizowanie oraz zastanowienie się nad nimi.