Informacje odnośnie stosowania RODO:

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 RODO: spółka Time Color z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach przetwarzania państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Dane spółki przetwarzającej dane:

Lion’s Legal sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 77/29
01-865 Warszawa
NIP: 8992762957
KRS: 0000543643
REGON: 360810823
Kontakt: kontakt@lionslegal.pl

Stosowane systemy bezpieczeństwa:

Informujemy, że dokonujemy wszelkich starań aby Państwa dane nie dostały się do osób nieupoważnionych.

Dostęp do serwerów na których znajdują się dane posiadać będzie jedynie zarząd spółki oraz osoby bezpośrednio związane z realizacją zamówienia oraz firmy powiązane jak: magazyn, kurierzy, poczta, księgowość. Dostęp zabezpieczony jest odpowiednio złożonym hasłem oraz stosowane są programy antywirusowe.

Zakres zastosowania informacji:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Lion’s Legal sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych w dowolnej formie.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest spółka Lion’s Legal sp. z o.o.

Zapytania w sprawach dotyczących danych osobowych:

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować e-mailowo pod adres: kontakt@lionslegal.pl.

Źródło pozyskania danych:

Pozyskanie danych przez spółkę następuje poprzez przekazanie ich przez klienta na skutek wypełnienia formularza zamówienia bądź też w procesie rejestracji.

Cele przetwarzania danych, okres ich przetwarzania:

 1. Dane osób podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia. Okresem przetwarzania danych jest okres realizacji zamówienia lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu w przypadku przesyłania informacji handlowych. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE: dane przetwarzane będą przez zarząd oraz pracowników spółki a także podmioty, których udział jest niezbędny celem realizacji zamówienia: firmę hostingową, księgowość, pocztę czy firmę kurierską.
 2. Wysyłka newsletter. OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z newslettera (cofnięcie zgody). Aby zrezygnować z newsletter należy przesłać taką inforamcję na adres: kontkat@lionslegal.pl
 3. Realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji. OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy. W tym przypadku wyżej ujęte dane zostaną przekazane współpracującej z Lion’s Legal firmie księgowej.
 4. Potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń.
 5. Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Państwa zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. OKRES PRZETWARZANIA: przez okres posiadania danych wynikający z powyższych punktów

Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane:

Na zgłoszony wniosek przysługuje Państwu prawo do:

 • ostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt pod adres e-mailowy: kontakt@lionslegal.pl.

Administrator może odmówić usunięcia Państwa danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich:

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach administrowanych przez spółkę: Yourtime.is ltd. Unit 4E, Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, S63 5DB, United Kingdom.

W związku z tym informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w których aktualnie znajdować się będą serwery.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi spółka podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów.