Informacja o prawie do odstąpienia od umowy

Nabywca usług Lion’s Legal ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować o tym fakcie w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres korespondencyjny spółki podany na stronie www.lionslegal.pl w sekcji „Kontakt”.

W załączniku możliwym do pobrania pod tym linkiem znajduje się przygotowany formularz o odstąpieniu od umowy.

Formularz powinien zostać wypełnionyoraz podpisany przez osobę uprawnioną.

Zamiast w formie tradycyjnej możliwa jest wysyłka wypełnionego i podpisanego skanu powyższego dokumentu.

W przypadku skorzystania z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, należy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w okresie na odstąpienie od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.